SEMANA MUNDIAL DA INMUNIZACIÓN
#AíndaQueNonOVexas

 CRTVG é socia do Pacto Mundial das Nacións Unidas e encadra as súas accións de Responsabilidade Social Corporativa no marco dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) de Nacións Unidas. Esta nova acción que a CRTVG pon en marcha arredor  da Semana Mundial da Inmunización e enmárcase dentro do ODS número tres  que fai referencia a Saúde e Benestar e ao número dez de Reducción das Desigualdades .

Contidos especiais da Televisión de Galicia

  Cóidate Cóidame

  Programa específico de vacinación infantil do Sevizo Galego de Saúde

  Semana Mundial da Inmunización

  A Semana Mundial da Inmunización celébrase a derradeira semana de abril,destaca a necesidade de actuar de forma colectiva e promover a vacinación para protexer contra as enfermidades ás persoas de todas as idades.

  Cada vacina ao seu tempo

  Campañas do Ministerio de Sanidade para a concienciación en materia de vacinación