A CRTVG é socia do Pacto Mundial das Nacións Unidas e encadra as súas accións de Responsabilidade Social Corporativa no marco dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) de Nacións Unidas. Ao longo do mes de setembro de 2020, desenvolveuse unha campaña de visualización e toma de conciencia destes obxectivos cunha posta en valor nas Redes Sociais

Global Week to act for SDGS

Páxina oficial da Semana Global dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS)

Nacións Unidas

Páxina oficial da ONU, un espazo onde as nacións do mundo poden reunirse, discutir problemas comúns e atopar solucións compartidas

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible

Páxina das Nacións Unidas que recolle o conxunto de obxectivos globais para erradicar a pobreza, protexer o planeta e asegurar a prosperidade